Prezes posuwa mnie od tyłu w przerwie szkolenia w Bukowinie i dochodzi w minutę ????