برای پول کیر دوست دوست پسرمو خوردم - ساک پر تف ایرانی???? (حرف فارسی)